O projekcie TWOJ PIEC NASZE POWIETRZE

Smog – seryjny morderca

Smog powstaje w wyniku wymieszania się powietrza z zanieczyszczeniami znajdującymi się w dymie i spalinach. Za powstawanie smogu odpowiada CZŁOWIEK.

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska i Światowej Organizacji Zdrowia z W Polsce z powodu smogu odnotowuje się blisko 45 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Zanieczyszczenie powietrza, wpływa na przedwczesne zgony, zwiększa możliwość zachorowania na wiele groźnych chorób, tj. nowotwory, prowadzi do bezpłodności czy obumarcia płodu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia aż 24 procent wszystkich zgonów z powodu udaru mózgu na świecie ma związek ze smogiem. To samo dotyczy 25 procent zgonów z powodu chorób serca i aż 43 procent śmierci z powodu chorób płuc. Leczenie chorób wywołanych przez smog pociąga za sobą wysokie koszty leczenia, ale także nieobecności chorych w pracy. Pojawiają się również badania dotyczące wpływu smogu na gorsze rokowania i zwiększone ryzyko śmiertelności w przypadku infekcji COVID-19.