Wiedza

Zgodnie z uchwałą antysmogową właściciele kopciuchów mają czas do końca 2022 roku, aby wymienić piec na taki – spełniający normy. Nie powinniśmy zwlekać, tylko już dziś zastanowić się nad zmianą swojego pieca na ekologiczne źródło ciepła. W kolejnych latach w życie wchodzić będą dalsze obostrzenia wynikające z przepisów uchwały antysmogowej dot. użytkowania pieców określonej klasy. Co warto wybrać, aby rozwiązanie posłużyło nam na lata i generowało najmniej kosztów?

Co to jest uchwała antysmogowa?

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która dotyczy wszystkich mieszkańców Mazowsza. Jej celem jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom województwa mazowieckiego czystego powietrza.

więcej

Harmonogram

Do końca 2022 r. należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012

więcej

Gdzie znaleźć informacje o klasie kotła?

Na tabliczce znamionowej na obudowie oraz w instrukcji obsługi i innych dokumentach dołączonych do kotła. Musi się tam pojawić przynajmniej wzmianka, że kocioł spełnia wymagania klasy 3, 4 lub 5.

więcej

Co to jest ekoprojekt?

Ekoprojekt to dyrektywa parlamentu europejskiego dotycząca wymagań energetyczno-emisyjnych dla kotłów co. Ekoprojekt określa wymagania dotyczące certyfikacji urządzeń grzewczych. Zgodnie z unijnymi przepisami ekoprojekt wymaga od nowoczesnego kotła, aby zapewnił wysoką sprawność działania oraz niski stopień emisji zanieczyszczeń podczas całego okresu użytkowania.

więcej

Kary

Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł. Każdy z nas podlega również kontroli. Na żądanie kontrolującego każdy z nas, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały.

więcej

Smog – seryjny morderca

Smog powstaje w wyniku wymieszania się powietrza z zanieczyszczeniami znajdującymi się w dymie i spalinach. Za powstawanie smogu odpowiada CZŁOWIEK.

więcej

Normy stężeń pyłu zawieszonego

Normy w naszym kraju są średnio dwukrotnie większe niż w innych krajach, a w niektórych przypadkach nawet sześciokrotnie wyższe. Poziom alarmowy dla PM10 w Polsce wynosi dobowo 300 µg/m3, poziom dopuszczalny to 50 µg/m3 (dobowy), jest jeszcze tzw. poziom informowania: 200 µg/m3.

więcej