gmina Wieliszew

Dotacje do wymiany pieca gmina Wieliszew

Budynek mieszkalny jednorodzinny

75 % kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup lub zakup wraz z montażem nowego kotła gazowego (nie więcej niż 3 000,00 zł)

75 % kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup lub zakup wraz z montażem nowego kotła gazowego oraz wykonanie i montaż gazowej instalacji wewnętrznej instalacji wewnętrznej (nie więcej niż 6 000,00 zł)

50 % kosztówponiesionych przez Wnioskodawcę na zakup lub zakup wraz z montażem nowego kotła na biomasę (nie więcej niż 5 000,00 zł)

Lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej

75 % kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup lub zakup wraz z montażem nowego kotła gazowego (nie więcej niż 3 000,00 zł)

75 % kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup lub zakup wraz z montażem nowego kotła gazowego oraz wykonanie i montaż gazowej instalacji wewnętrznej instalacji wewnętrznej (nie więcej niż 6 000,00 zł)

75 % kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup lub zakup wraz z montażem nowego kotła na biomasę (nie więcej niż 5 000,00 zł)

Na co przyznawana jest dotacja?

Dotacja może być przeznaczona na:

  • zakup lub zakup wraz z montażem nowego kotła gazowego
  • zakup lub zakup wraz z montażem nowego kotła gazowego oraz wykonanie i montaż instalacji gazowej wewnętrznej
  • zakup lub zakup wraz z montażem nowego kotła na biomasę

Warunki przyznania dotacji

  • 1Złożenie wniosku
  • 2Dołączenie umowy o przyłączeniu do sieci gazowej (w przypadku przyłączenia gazu przed 2010 rokiem protokół potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej wymiany na piec gazowy)
  • 3Dołączenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej wewnętrznej (w przypadku wykonania instalacji gazowej)*
  • 4 Podpisanie umowy z Gminą R- G8ealizacja inwestycję

* dołączyć należy również prawomocne decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę instalacji gazowej

Kiedy jest przyznawana dotacja?

Po podpisaniu umowy z Gminą

Łączy się z programem Czyste Powietrze?

TAK

Informacje

Urząd Gminy Wieliszew
Łukasz Ziemak

22 782 19 10

lziemak@wieliszew.pl

Dokumenty niezbędne do przyznania dotacji są dostępne na stronie:

www.wieliszew.pl