gmina Wieliszew

Dotacje do wymiany pieca gmina Wieliszew

Budynek mieszkalny jednorodzinny

max. 3000 zł na zakup pieca gazowego (z montażem lub bez)

max. 3000 zł na wykonanie gazowej instalacji wewnętrznej

max. 5000 zł na zakup kotła na pellet (z montażem lub bez)

Lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej

max. 3000 zł na zakup pieca gazowego (z montażem lub bez)

max. 3000 zł na wykonanie gazowej instalacji wewnętrznej

max. 5000 zł na zakup kotła na pellet (z montażem lub bez)

Na co przyznawana jest dotacja?

Dotacja może być przeznaczona na:

  • wymianę kotła węglowego na gazowy,
  • montaż instalacji gazowej wewnętrznej lub pelletowy w klasie efektywności min. A,

Warunki przyznania dotacji

  • 1Złożenie wniosku
  • 2Dołączenie umowy o przyłączeniu do sieci gazowej (w przypadku przyłączenia gazu przed 2010 rokiem protokół potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej wymiany na piec gazowy)
  • 3Dołączenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej wewnętrznej (w przypadku wykonania instalacji gazowej)*
  • 4 Podpisanie umowy z Gminą R- G8ealizacja inwestycję

* dołączyć należy również prawomocne decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę instalacji gazowej

Kiedy jest przyznawana dotacja?

Po podpisaniu umowy z Gminą

Łączy się z programem Czyste Powietrze?

NIE

Informacje

Urząd Gminy Wieliszew
Łukasz Ziemak

22 782 19 10

lziemak@wieliszew.pl

Dokumenty niezbędne do przyznania dotacji są dostępne na stronie:

www.wieliszew.pl