gmina Serock

Dotacje do wymiany pieca gmina Serock

Budynek mieszkalny jednorodzinny

max. 4000 zł nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur

+ 1000 zł osoby posiadające ważną, tj. obowiązującą na dzień złożenia wniosku gminną Kartę Serocczanina, uprawnione są do otrzymania podwyższonej kwoty dotacji o 1000 zł.

Lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej

max. 4000 zł nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur

+ 1000 zł osoby posiadające ważną, tj. obowiązującą na dzień złożenia wniosku gminną Kartę Serocczanina, uprawnione są do otrzymania podwyższonej kwoty dotacji o 1000 zł.

Na co przyznawana jest dotacja?

Na wymianę bezklasowych lub posiadających 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 kotłów c.o. na paliwo stałe lub miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe, niespełniające wymagań ekoprojektu, przez które rozumie się piece lub kominki stanowiące jedyne źródło ogrzewania, na kotły ekologiczne

Warunki przyznania dotacji

 • 1Złożenie wypełnionego wniosku o dotację na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza wraz z wymaganymi załącznikami, jeszcze przed demontażem starego oraz przed zakupem nowego źródła ogrzewania
 • 2Oględziny starego pieca
 • 3Wnioski rozpatrzywane są przez Zespół ds rozpatrzenia wniosków
 • 4Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, z Wnioskodawcą podpisywana jest umowa
 • 5Realizacja przedsięwzięcia
 • 6Złożenie wnisoku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami
 • 7Oględziny nowego kotła
 • 8Wypłata dotacji

Kiedy jest przyznawana dotacja?

Wniosek należy złożyć w terminie naborów:

 • 1pierwszy nabór: 01 – 28 lutego
 • 2drugi nabór: 01– 31 maja
 • 3trzeci nabór: 01 – 31 sierpnia

Dotacja przynanwana jest na podstawie podpisanej umowy.

Łączy się z programem Czyste Powietrze?

TAK

Informacje

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21, 05-140 Serock

22 782 88 53

ochronasrodowiska@serock.pl

Dokumenty niezbędne do przyznania dotacji są dostępne na stronie:

www.serock.pl/1647,dotacja-do-wymiany-kotlow