GminaSerock Jakość powietrza:

Gmina Serock Warunki otrzmania dotacji gminnej

Dotację możesz dostać jeśli posiadasz:

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny
  max. 4000 zł, nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
  + 1000 zł osoby posiadające ważną, tj. obowiązującą na dzień złożenia wniosku gminną Kartę Serocczanina, uprawnione są do otrzymania podwyższonej kwoty dotacji o 1000 zł.
 • Lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej
  max. 4000 zł, nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur + 1000 zł osoby posiadające ważną, tj. obowiązującą na dzień złożenia wniosku gminną Kartę Serocczanina, uprawnione są do otrzymania podwyższonej kwoty dotacji o 1000 zł.

Dotacja może być przeznaczona na:

 • Wymianę bezklasowych lub posiadających 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 kotłów c.o. na paliwo stałe
 • Wymianę miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, niespełniających wymagań ekoprojektu, przez które rozumie się piece
  lub kominki stanowiące jedyne źródło ogrzewania, na kotły ekologiczne

Kiedy jest przyznawana dotacja?

Po podpisaniu umowy z Gminą

Łączy się z programem Czyste Powietrze?

TAK więcej: czystepowietrze.gov.pl

twoj piec okładka

Informacje

22 782 88 53 Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Pobierz ulotkę Twój piec - nasze powietrze 2022

Dotacja do wymiany użytkowanych źródeł ciepławww.serock.pl