GminaNieporęt Jakość powietrza:

Gmina Nieporęt Warunki otrzmania dotacji gminnej

O udzielenie dotacji można ubiegać się z przeznaczeniem dla:

 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z jednym lokalem mieszkalnym;
 • budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z lokalami mieszkalnymi ogrzewanymi ze wspólnego źródła ciepła, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5;
 • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności (nieruchomości lokalowej);
 • lokalu mieszkalnego wydzielonego do fizycznego korzystania, posiadającego odrębne źródło ciepła;
 • budynku lub lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Dotacja może być przeznaczona na:

 • dofinansowanie kosztów kwalifikowanych demontażu dotychczasowego źródła ciepła
 • dofinansowanie kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu nowego źródła ciepła

Kiedy jest przyznawana dotacja?

 • pod warunkiem złożenia wniosku przed dokonaniem demontażu dotychczasowego źródła ciepła oraz przed dokonaniem zakupu i montażu nowego źródła ciepła, które ma zostać objęte wnioskowaną dotacją;
 • po dokonaniu kontroli dotychczasowego źródła ciepła przez upoważnionych pracowników Gminy;
 • pod warunkiem, iż Wnioskodawca zobowiąże się do trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, stanowiącego główne źródło ciepła i/lub ciepłej wody użytkowej;
 • po podpisaniu umowy z Gminą.

Łączy się z programem Czyste Powietrze?

TAK więcej: czystepowietrze.gov.pl

twoj piec okładka

Informacje

22 767 04 10 Urząd Gminy Nieporęt, Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Pobierz ulotkę Twój piec - nasze powietrze 2022

Informacje dotyczące gminnego programu wymiany piecówwww.nieporet.pl