gmina Legionowo

Dotacje do wymiany pieca gmina Legionowo

Budynek mieszkalny jednorodzinny

max. 8000 złna zakup pieca gazowego (bez montażu)

max. 8000 złna zakup pieca olejowego (bez montażu)

max. 16000 złna zakup gruntowej pompy ciepła (bez montażu)

2376 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego nieruchomości, która nie była podłączona do sieci gazowej, przy jednoczesnej wymianie pieca na paliwo stałe na piec gazowy

Lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej

max. 8000 złna zakup pieca gazowego (bez montażu)

max. 8000 złna zakup pieca olejowego (bez montażu)

max. 16000 złna zakup gruntowej pompy ciepła (bez montażu)

2376 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego nieruchomości, która nie była podłączona do sieci gazowej, przy jednoczesnej wymianie pieca na paliwo stałe na piec gazowy

Na co przyznawana jest dotacja?

Dotacja może być przeznaczona na:

  • wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub olejem opałowym,
  • wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na gruntową pompę ciepła,
  • budowę przyłącza gazowego w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

Warunki przyznania dotacji

  • 1wniosek o dotację należy złożyć do Prezydenta Miasta Legionowo przed rozpoczęciem modernizacji systemu ogrzewania,
  • 2złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
  • 3dotacja jest jednorazowa,
  • 4umowy na dotację są zawierane, jeśli nie zostały wyczerpane środki finansowe Gminy Miejskiej Legionowo na dotacje celowe w danym roku kalendarzowym,
  • 5w przypadku wyczerpania się środków finansowych Gminy Miejskiej Legionowo przeznaczonych na dotacje celowe w danym roku kalendarzowym, niezrealizowane wnioski rozpatrywane będą w następnych latach, według kolejności złożenia wniosków,
  • 6wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do utrzymania efektu ekologicznego inwestycji, czyli użytkowania nowego źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku o wypłatę dotacji,
  • 7udzielenie dotacji na budowę przyłącza gazowego jest możliwe jedynie łącznie z udzieleniem dotacji na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

Kiedy jest przyznawana dotacja?

Po wymianie źródła ciepła

Łączy się z programem Czyste Powietrze?

TAK

Informacje

Referat Ochrony Środowiska
pokój 3.14 lub 3.15 Urzędu Miasta Legionowo

22 766 40 66

ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl

Dokumenty niezbędne do przyznania dotacji są dostępne na stronie:

www.legionowo.pl/nietruj/dotacja-na-piec