GminaJabłonna Jakość powietrza:

Gmina Jabłonna Warunki otrzmania dotacji gminnej

Dotację możesz dostać jeśli posiadasz:

Budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny w zabudowie lokalowej

max. 8000 zł na zakup kotła gazowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kotła olejowego kondensacyjnego, źródła ciepła zasilanego energią elektryczną lub kotła na pellet*

*montaż kotła na pellet jest możliwy tylko w przypadku braku sieci dystrybucji gazu lub gdy podłączenie do sieci gazowej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione

Dotacja może być przeznaczona na:

  • demontaż dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe,
  • budowę przyłącza gazowego w przypadku wymiany dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy,
  • wykonanie lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła oraz zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Dla kogo dotacja?

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych chcących wymienić dotychczasowe źródło ciepła opalane paliwem stałym (m.in. węglem, ekogroszkiem, drewnem) w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Jabłonna.

Wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której będzie wymieniane źródło ciepła i posiadać zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Dotacja udzielana jest dla budynków mieszkalnych. Nie może być udzielona dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo lub budynków w budowie.

Kiedy jest przyznawana dotacja?

Po podpisaniu umowy z Gminą, a wypłacana po zakończeniu przedsięwzięcia polegającego wymianie źródła ciepła na paliwa stałe.

Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą Jabłonna.