gmina Jabłonna

Dotacje do wymiany pieca gmina Jabłonna

Budynek mieszkalny jednorodzinny

max. 8000 złna zakup kotła gazowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kotła olejowego kondensacyjnego, źródła ciepła zasilanego energią elektryczną lub kotła na pellet*

*montaż kotła na pellet jest możliwy tylko w przypadku braku sieci dystrybucji gazu lub gdy podłączenie do sieci gazowej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione

Lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej

max. 8000 złna zakup kotła gazowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kotła olejowego kondensacyjnego, źródła ciepła zasilanego energią elektryczną lub kotła na pellet*

*montaż kotła na pellet jest możliwy tylko w przypadku braku sieci dystrybucji gazu lub gdy podłączenie do sieci gazowej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione

Na co przyznawana jest dotacja?

Dotacja może być przeznaczona na:

  • demontaż dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe,
  • budowe przyłącza gazowego w przypadku wymiany dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy,
  • wykonanie lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła oraz zakup i montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Warunki przyznania dotacji

  • Złożenie wniosku o przyznanie dotacji przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (należy dołączyć zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na realizacje przedsięwzięcia) w Urzędzie Gminy Jabłonna przed rozpoczęciem wymiany źródła ciepła na paliwa stałe,
  • W przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy do wniosku należy dołączyć kserokopię warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej i/lub kserokopię umowy o przyłączenie do sieci gazowej i/lub kserokopie faktur za gaz z ostatniego półrocza,
  • Przyznanie dotacji odbywa się zgodnie z kolejnością złożonych wniosków i do wysokości środków przeznaczonych na dotację w budżecie Gminy Jabłonna na dany rok,
  • Weryfikacja formalna wniosku i oględziny obecnego źródła ciepła.

Kiedy jest przyznawana dotacja?

Po podpisaniu umowy z Gminą, a wypłacana po zakończeniu przedsięwzięcia polegającego wymianie źródła ciepła na paliwa stałe.

Łączy się z programem Czyste Powietrze?

TAK

Informacje

Urząd Gminy Jabłonna

22 767 73 39

h.mizerski@jablonna.pl

Dokumenty niezbędne do przyznania dotacji są dostępne na stronie:

https://www.jablonna.pl/dla-mieszkancow/zawartosc/681/