GminaDąbrówka Jakość powietrza:

Gmina Dąbrówka Warunki otrzmania dotacji gminnej

Dotację możesz dostać jeśli posiadasz:

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny
  75% poniesionych kosztów, nie więcej niż 5000 zł poniesionych kosztów kwalifikowanych
 • Lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej
  75% poniesionych kosztów nie więcej niż 5000 zł poniesionych kosztów kwalifikowanych

Dotacja może być przeznaczona na:

 • koszty demontażu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym,
 • koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła w tym: kotły gazowe, kotły olejowe, kotły na pellet drzewny, kotły zgazowujące drewno, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła powietrze/powietrze, gruntowe pompy ciepła
 • koszty zakupu i montażu osprzętu niezbędnego do instalacji i funkcjonowania nowego źródła ciepła, w tym np. zasobnika ciepłej wody użytkowej, sterownika itp.

Warunki przyznania dotacji:

 • Złożenie wniosku
 • Podpisanie umowy o dotację z Gminą
 • Likwidacja starego źródła ciepła na paliwo stałe
 • Rozliczenie dotacji i okazanie dokumentów potwierdzających zakup i montaż nowego źródła ciepła

Kiedy jest przyznawana dotacja?

Po podpisaniu umowy z Gminą

Łączy się z programem Czyste Powietrze?

TAK więcej: czystepowietrze.gov.pl