gmina Dąbrówka

Dotacje do wymiany pieca gmina Dąbrówka

Budynek mieszkalny jednorodzinny

75% poniesionych kosztów

nie więcej niż 5000 zł poniesionych kosztów kwalifikowanych

Lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej

75% poniesionych kosztów

nie więcej niż 5000 zł poniesionych kosztów kwalifikowanych

Na co przyznawana jest dotacja?

Dotacja może być przeznaczona na:

  • koszty demontażu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym,
  • koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła w tym: kotły gazowe, kotły olejowe, kotły na ekogroszek (w 2022 r. rezygnujemy z dotacji na piec na ekogroszek), kotły na pellet drzewny, kotły zgazowujące drewno, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła powietrze/powietrze, gruntowe pompy ciepła
  • koszty zakupu i montażu osprzętu niezbędnego do instalacji i funkcjonowania nowego źródła ciepła, w tym np. zasobnika ciepłej wody użytkowej, sterownika itp.

Warunki przyznania dotacji

  • 1Złożenie wniosku
  • 2Podpisanie umowy o dotację z Gminą
  • 3Likwidacja starego źródła ciepła na paliwo stałe
  • 4Rozliczenie dotacji i okazanie dokumentów potwierdzających zakup i montaż nowego źródła ciepła

Kiedy jest przyznawana dotacja?

Po podpisaniu umowy z Gminą

Łączy się z programem Czyste Powietrze?

TAK

Informacje

Urząd Gminy Dąbrówka
Edyta Wójcik

(29) 642 90 04

Dokumenty niezbędne do przyznania dotacji są dostępne na stronie:

www.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=777