O projekcie TWOJ PIEC NASZE POWIETRZE

Gdzie znaleźć informacje o klasie kotła?

Na tabliczce znamionowej na obudowie oraz w instrukcji obsługi i innych dokumentach dołączonych do kotła. Musi się tam pojawić przynajmniej wzmianka, że kocioł spełnia wymagania klasy 3, 4 lub 5.

Co to jest norma PN-EN 303-5:2012?

Wprowadza ona klasy emisyjne dla domowych kotłów na węgiel i drewno oraz normalizuje poziomy emisji tlenku węgla, substancji smolistych i pyłów oraz minimalną wymaganą sprawność kotła.

Aktualna norma, z 2012 roku, wprowadza trzy klasy emisyjne:

  • klasa 3 – najniższa
  • klasa 4 – średnia
  • klasa 5 - najlepsza, od 2017 roku jedyna dozwolona dla nowo sprzedawanych kotłów. Kocioł klasy 5 emituje ponad 90% mniej zanieczyszczeń niż stare „kopciuchy”. Kocioł klasy 5 emituje 40 mg/m3 pyłów, podczas gdy kotły pozaklasowe mogą produkować ich nawet 400 mg/m3.