O projekcie TWOJ PIEC NASZE POWIETRZE

Harmonogram

 • Do końca 2022 r.
  Do końca 2022 r. należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012
 • Do końca 2027 r.
  należy wymienić piece na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012
 • Użytkownicy kotłów klasy 5
  wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności.
 • Posiadacze kominków
  będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.