O projekcie TWOJ PIEC NASZE POWIETRZE

Normy stężeń pyłu zawieszonego

Normy w naszym kraju są średnio dwukrotnie większe niż w innych krajach, a w niektórych przypadkach nawet sześciokrotnie wyższe. Poziom alarmowy dla PM10 w Polsce wynosi dobowo 300 µg/m3, poziom dopuszczalny to 50 µg/m3 (dobowy), jest jeszcze tzw. poziom informowania: 200 µg/m3.

Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności: pieców, kominków, kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia to:

 • stężenia dobowe PM10
  50 µg/m3
 • stężenia średnioroczne PM10
  20 µg/m3
 • stężenia dobowe PM2,5
  25 µg/m3
 • stężenia średnioroczne PM2,5
  10 µg/m3
  (polskie normy nie określają maksymalnych stężeń dla pyłów PM2,5)